Nos Femelles Shiba inu

F' Sakura du Royaume d'Aphrodite

G' Akemi du Royaume d'Aphrodite

G'Yumia Ko Bayashi

G'Amatérasu Oomikami

H' Yuko du Royaume d'Aphrodite

H' Yuri Hanza du Royaume d'Aphrodite

Morningstar Valaree Chousei Sou

Inuyasha dite Sacha du Royaume D'Aphrodite

Issho  Ni du Royaume d'Aphrodite

Iriya No Sora Du Royaume D' Aphrodite

Jiraya dite Neya Du Royaume D'Aphrodite

Joey Fuyu Du Royaume D'Aphrodite

Ji Goon Yoo Du Royaume D'Aphrodite

L' Sora No Woto Du Royaume D ' Aphrodite

L ' Suki Du Royaume D 'Aphrodite